หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas

CASSRU ADMIN
2024-02-14 15:42:17

วันที่ 11-12 มกราคม 2567

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas และประกวดแผนธุรกิจสู่การเป็น Start-Up จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย และนักศึกษาผู้ประกอบการ มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "Business Model Canvas” ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th