หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"
ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"

CASSRU ADMIN
2024-02-14 16:28:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 - 15.00 น.

ณ ห้อง FAR STUDIO ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th