หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > การปฎิบัติงานการเขียนแบบ ARD1301 , INA1301
การปฎิบัติงานการเขียนแบบ ARD1301 , INA1301

CASSRU ADMIN
2024-03-06 15:16:44

ARD1301 , INA1301 การปฎิบัติงานการเขียนแบบและการทำความเข้าใจถึงโครงสร้างอาคารไม้เบื้องต้น สร้างทักษะการเขียนแบบและงานวัสดุในงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

 
th