หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่ 1 Portfolio)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่ 1 Portfolio)

CASSRU ADMIN
2024-02-15 09:26:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่ 1 Portfolio) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

- กรณีที่ผ่านการคัดเลือกผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 (เท่านั้น) ที่ระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

- ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS คลิกที่นี่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/13nnauul.pdf

 
th