หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > โครงการอบรมการทำเว็บไซต์ Moodle สำหรับอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมการทำเว็บไซต์ Moodle สำหรับอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567

CASSRU ADMIN
2024-02-15 09:31:41

31 มกราคม 2567

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการทำเว็บไซต์ Moodle สำหรับอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนา Website ของคณาจารย์ สำหรับการพัฒนาการสอนด้วยระบบ Hyflex classroom ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร จันทร์ปลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th