หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > งานสวนนันท์ FUN FAIR ‼️ ครั้งที่ 2
งานสวนนันท์ FUN FAIR ‼️ ครั้งที่ 2

CASSRU ADMIN
2024-02-15 09:40:53

งานสวนนันท์ FUN FAIR ‼️ ครั้งที่ 2

เพลิดเพลินจะLearnใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

 
th