หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (รอบที่ 1 portfolio)
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (รอบที่ 1 portfolio)

CASSRU ADMIN
2024-02-15 09:43:47

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เท่านั้น

ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

 
th