หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ขอเชิญนักศึกษารหัส 64-66 เข้าร่วมกิจกรรม "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"
ขอเชิญนักศึกษารหัส 64-66 เข้าร่วมกิจกรรม "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"

CASSRU ADMIN
2024-02-15 10:33:20

ขอเชิญนักศึกษารหัส 64-66 เข้าร่วมกิจกรรม

"Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"

พบกับ "คุณเขื่อน ภัทรดนัย"

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30-16.00 น.

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา  ชั้น 4

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม  

https://forms.gle/NM9d4mAAVNPMKsU88

 
th