หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ปฏิบัติงานสีน้ำ ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร
ปฏิบัติงานสีน้ำ ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร

CASSRU ADMIN
2024-02-15 10:39:13

นักศึกษาปี 1 วิทยาลัยสถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานสีน้ำ ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร

 
th