หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > กิจกรรม Workshop ในห้อข้อ "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนชาวประมงท่าเทียบเรือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านน้ำราบ"
กิจกรรม Workshop ในห้อข้อ "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนชาวประมงท่าเทียบเรือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านน้ำราบ"

CASSRU ADMIN
2024-02-15 10:43:28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในห้อข้อ "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนชาวประมงท่าเทียบเรือ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านน้ำราบ" ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 
th