หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันราชภัฏ”
ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันราชภัฏ”

CASSRU ADMIN
2024-02-15 10:57:31

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนามถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 จึงถือให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันราชภัฏ เป็นต้นมา

 
th