หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

CASSRU ADMIN
2022-09-16 13:23:27

นักศึกษาสถาปัตย์สวนสุนันทา ร่วมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural Design Student Workshop 2022 “พึ่งพา-อาศัย : CO-with CREATORs” ในงาน #งานสถาปนิกกรุงเทพ’65

.นายเกริกพล มะหะมาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับนิสิต-นักศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเสนอผลงานนิทรรศการ ASA Architectural Design Student Workshop 2022 “พึ่งพา-อาศัย : CO-with CREATORs” ที่บอกเล่าถึงแนวคิด วิธีการจัดการ อย่างสร้างสรรค์ ระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานออกแบบ pavilion รถเข็น  เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ co with creator และให้สังคมมีส่วนร่วมรับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน  ณ งานสถาปนิกกรุงเทพ’65 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กลุ่มแฟชั่น 

ชื่อผลงาน 50:50 street 

สมาชิกในกลุ่ม : - นายเกริกพล มะหะมาน (บาร็อค SSRU) โซลเจอร์ CMU -โฟม KMITL - พอยท์ PSU - นนท์ ABAC

แนวคิด : การนำประเด็นปัญหาทางเท้าฟุตบาททั้งที่จอดรถ และร้านอาหารรถเข็นข้างทางในประเทศไทยและเลือกตัวอย่างสถานที่นึงที่มีปัญหานี้คือ หลัง มช โดยนำมาวิเคราะห์ โดยทำงานร่วมกับ users ที่หลากหลายทั้งแม่ค้าที่ขาย นักศึกษาที่ซื้อ นักศึกษาที่ไม่ชอบ เพื่อมาหาตรงกลางร่วมกัน โดยจะเป็น pattern การวางรถเข็น modular และ รถเข็นที่เป็นในรูปแบบ transform และสอดแทรก street art ที่ได้สีจากไฟจราจรที่นำมาดรอปลงเพื่อแสดงการตักเตือนลงไปด้วย

นอกจากนี้ยังมีนายฉัตรภวิศ สื่อสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ ด้วย

สำหรับการ Workshop ครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ จาก 37 สถาบันการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และได้แสดงความสามารถทางการออกแบบ ในการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและเข้าใจกระบวนการนำเสนองานในพื้นที่สาธารณะ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเกี่ยวการวางแผนและการออกแบบต่อไป

ภาพ/ข่าว

อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประสานงานโครงการ


 
th