หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

CASSRU ADMIN
2020-06-14 21:38:17

อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AILCD INTERNATIONAL WORKSHOP AND CONFERENCE 2020 University of Kitakyushu, Japan ระหว่างวันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

 
th