หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นศ.สถาปัตย์ฯ คว้า 2 รางวัล
นศ.สถาปัตย์ฯ คว้า 2 รางวัล

CASSRU ADMIN
2018-09-07 22:23:37


นศ.สถาปัตย์ฯ คว้า 2 รางวัล ประกวดแบบกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 2 รางวัล ในการเข้าร่วม Workshop การออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum  Campaign : Living Museum by Gen Z" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ประกาศผล (วันนี้) 14 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ร่วม)
ทีม Gen Z (น.ส.ภัคจิรา เอกศิริ, น.ส.กมลภรณ์ รุ่งแสง, น.ส.ดุษิตา แซ่โง้ว)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (ร่วม)
ทีม NGN   (นายบุญพักต์ รอดทอง,นายกิตติธัช เล่นทัศน์, น.ส.วรารัตน์ บุญมี)

อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา (หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) และอาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ (หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง) เป็นที่ปรึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ 

ภาพ : อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา

ภาพกิจกรรม work shop จากเพจพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส https://www.facebook.com/ThaiPBSMuseum/photos/a.202338200111647.1073741828.199754307036703/653638718314924/?type=3&theater

 
th