หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรมศาสตร์ นำเสนองานวิจัย ณ ประเทศโปรตุเกส
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรมศาสตร์ นำเสนองานวิจัย ณ ประเทศโปรตุเกส

CASSRU ADMIN
2018-12-14 14:10:46

อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข และอาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ICBTS ๒๐๑๘ International Academic Multidisciplines Research Conferences โดยการนำเสนอผลงานวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
th