หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ 67
นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ 67

CASSRU ADMIN
2023-12-15 14:19:07

ขอแสดงความยินดี

กับ นักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ’67 ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี ปี 1 – 3

 
th