หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

CASSRU ADMIN
2024-03-06 15:17:42

อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 2019 ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference in Zurich" ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 
th