หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการติดตามฯ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1-2565 (รอบบ่าย)
คณะกรรมการติดตามฯ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1-2565 (รอบบ่าย)

CASSRU ADMIN
2023-01-15 11:48:44

20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ภาวิณ สุทธินท์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับการให้สัมภาษณ์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

 
th