หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 (กลุ่มที่ 2)
การตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 (กลุ่มที่ 2)

CASSRU ADMIN
2023-01-15 16:45:37

9 มกราคม 2566 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2565) โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ คุณเจตกำจร พรหมโยธี (อดีตนายกสภาสถาปนิก) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.วิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ (สถาปนิกอาเซียนคนแรก) คณะกรรมการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ศุภกิจ มูลประมุข, ดร.สุริยันต์ จันทร์สว่าง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

 
th