หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CASSRU ADMIN
2023-01-15 19:21:58

13 มกราคม 2566 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทบทวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
th