หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ จากพี่ๆสถาปนิก
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ จากพี่ๆสถาปนิก

CASSRU ADMIN
2023-03-15 11:15:48

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้  จากพี่ๆสถาปนิก

บริษัท HBA Hirsch Bedner Associates

พี่ๆทีมงาน ให้ความรู้เรื่องการออกแบบบ้านพักอาศัยและร้านอาหาร  

และยังมีกิจกรรม workshop ดีๆ ถามตอบไอเดียสร้างสรรค์ให้น้องๆได้รับฟังจากประสบการณ์ตรงของนักออกแบบ


ในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมกับนักศึกษา สาชาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 1 และ 2 เรียนรู้และฟังบรรยาย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่การเป็นสถาปนิกมืออาชีพในอนาคต


Guest speaker
Sirinrat  Triwatcharikorn (Namtarn)
Senior designer
HBA(Thailand)Co.,ltd

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ปานพิมพ์ ยิ้มมงคล
ผศ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล

 
th