หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานชิ้นที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ผลงานชิ้นที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

CASSRU ADMIN
2022-09-15 10:17:59

"Dynamic space" ผลงานชิ้นที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


 
th