หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายวัชรวิทย์ คำหมู่ ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย การประกวดวาดภาพด้วยปากกาพิกม่า
นายวัชรวิทย์ คำหมู่ ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย การประกวดวาดภาพด้วยปากกาพิกม่า

CASSRU ADMIN
2022-09-15 11:50:20

 นายวัชรวิทย์ คำหมู่  นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันันทา  ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในประเภท comics กับโครงการประกวดวาดภาพด้วยปากกาพิกม่า #IAMORIGINAL4 "Escape the Ordinary" หลุดกรอบความธรรมดา ได้รับการคัดเลือกจาก 1,111 ผลงานทั้ง 3 ประเภท

 
th