หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานชิ้นที่ 4 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ผลงานชิ้นที่ 4 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

CASSRU ADMIN
2022-09-15 11:03:35

"2D And 3D Composition" ผลงานชิ้นที่ 4 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 
th