หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
แนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

CASSRU ADMIN
2022-11-15 22:50:10

14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการเป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำปีงบประมาณ 2566  จัดโดยสำนักทรัพย์สินและรายได้

 
th