หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > การประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

CASSRU ADMIN
2022-11-15 23:05:27

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ-ตอบคำถามด้านพัสดุ เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
th