หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 162 ปี
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 162 ปี

CASSRU ADMIN
2022-11-15 20:41:09

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา นักเรียน ร่วมวางพานพุ่มสักการะ และดำเนินพิธีการ โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ ซึ่งในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565) เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 162 ปี ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีเกียรติ พร้อมเพรียงกัน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ 


 
th