หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาปัตย์สวนสุนันทาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง2565
สถาปัตย์สวนสุนันทาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง2565

CASSRU ADMIN
2022-11-15 20:49:06

#สถาปัตย์สวนสุนันทาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง2565

อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน "สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา" โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และพร้อมกันนี้ส่ง นางสาวจิตรลดา จุลพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนร่วมประกวดนางนพมาศ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธ #ชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆดังกล่าว จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ขอบคุณภาพจากสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ

 
th