หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 11/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 11/2565

CASSRU ADMIN
2022-11-15 22:41:00

10 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศุภกิจ มูลประมุข ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 11/2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)

 
th