หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาปัตย์สวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศ
สถาปัตย์สวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศ

CASSRU ADMIN
2023-01-15 10:17:18

#สถาปัตย์สวนสุนันทา #คว้ารางวัลชนะเลิศ????

นายศิวพงศ์ ถาวร (คนซ้ายมือเสื้อสีน้ำเงิน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ (ร่วม) โดยผ่านรอบคัดเลือก และเข้ารอบสุดท้ายเพื่อร่วมกิจกรรม workshop กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม งาน #สถาปนิกทักษิณ66 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-5 หัวข้อเรื่อง ประกวดแบบ THE TOILET : ASA THAKSIN "ห้องน้ำศูนย์อาษาคลาวด์ ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 จัดโดย กรรมาธิการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาพข่าว/รายงาน

 
th