หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > การประชุมชี้แจงถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 1.8.1 และ 1.8.3
การประชุมชี้แจงถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 1.8.1 และ 1.8.3

CASSRU ADMIN
2023-01-16 16:10:34

 16 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมชี้แจงการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1.8.1 และตัวชี้วัดที่ 1.8.3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

 
th