หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง โคราช
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง โคราช

CASSRU ADMIN
2023-05-16 10:35:16

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง โคราช

ประเภท : Education

     ทุกๆอย่างล้วนควรจะสมดุลและแบ่งอย่างละครึ่งการเรียนมากเกินไปก็ไม่ดีควรมีการเล่นสนุกอยู่ร่วมด้วยการออกแบบที่ทันสมัยมากเกินไปจนทำให้ชาวบ้านจริงๆ ไม่กล้าเข้าถึงก็ควรจะแทรกความเป็นท้องถิ่นไปบ้าง ซึ่งนั่นหมายถึงความรู้ต่างๆที่จะก้าวหน้าไปได้ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มีความรู้ทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดความแปลกใหม่ ดังนั้นอาคารนี้ จะถูกใช้คำว่า กึ่งหนึ่ง มาช่วยปรับแต่งให้อาคารเหมาะสมกับผู้ใช้บริการทุกคน


ผู้จัดทำ : นางสาวชณิตา เทศสมบูรณ์

 
th