หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > พิพิธภัณฑ์ของเล่นกรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์ของเล่นกรุงเทพมหานคร

CASSRU ADMIN
2023-05-16 10:39:46

พิพิธภัณฑ์ของเล่นกรุงเทพมหานคร

ประเภท : Education

     แนวความคิดอาคารเกิดจากการเล่อกของเล่นประเภทหนึ่ง คือ ของเล่นตัวต่อที่มีการต่อมาจากโครงสร้างซ้ำทำให้เกิดชิ้นในหลากหลายรูปแบบ และ สื่อไดไ้ถึงสัญลักษณ์ของ ของเล่น ความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี จึงเลือกเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Modular ที่มี่โครงสร้างซ้ำกันรวมกันทำให้เกิดอาคาร เหมือนกับของเล่นตัวต่อ


ผู้จัดทำ :  ภูมิพัฒณ์ ทรายขาว

 
th