หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

CASSRU ADMIN
2021-07-15 10:49:55

17 มิถุนายน 2564 อาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ คณาจารย์จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

 
th