หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม

CASSRU ADMIN
2023-01-18 10:18:02

13 -16 มกราคม 2566 อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) ร่วมเดินทางกับคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบ Mr.Hoang Le Duy Vice Dean - Faculty of Industrial Fine art มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวความร่วมมือทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ร่วมลงพื้นที่สำรวจเมือง Con Tho เพื่อหาแนวทางการทำวิจัยร่วมกันในอนาคตตามลำดับต่อไป


 
th