หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

CASSRU ADMIN
2022-10-18 19:25:27

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนายศักรินทร์ สาระรักษ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย บรรยาย ในหัวข้อ “สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญา สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชฏาทอง  โรงแรม ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี พัทยา ดำเนินการโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณภาพจากเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 
th