หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานเสวนา ท่องเที่ยวคลองสามเสน ศรีย่าน
งานเสวนา ท่องเที่ยวคลองสามเสน ศรีย่าน

CASSRU ADMIN
2022-10-18 19:38:34

ภาพบรรยากาศงานเสวนา ท่องเที่ยวคลองสามเสน ศรีย่าน และนิทรรศการสรุปผลงานระยะเวลา4 ปี ของโครงการบริการวิชาการ ในพื้นที่วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการ

1. พระมหาพิทักษ์ จิตโสภโณ ท่านเจ้าอาวาสวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

2. คุณธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต

3. คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

4. คุณอุดม เนตรประภา ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์

5. ดร.จุฑาภัค มีฉลาด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกทม.

6. คุณนัยนา ยลจอหอ ประธานชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

และผู้เข้าร่วมจากชุมชน และชุมชนข้างเคียง ที่ยังคงสนับสนุนโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ตลอดมา ขอขอบคุณทีมงานคณาจารย์ในการดำเนินงานในโครงการหลากหลายมิติ และนักศึกษาสถาปัตย์ สวนสุนันทา ที่ทำงานตั้งแต่เป็นเฟรชชี่ จนบางคนเป็นบัณฑิตกันแล้ว ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนให้โครงการและกิจกรรมดำเนินอย่างราบรื่น ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไปครับ


 
th