หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทำบุญครบรอบ ๖ ปี วันสถาปนา #วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทำบุญครบรอบ ๖ ปี วันสถาปนา #วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

CASSRU ADMIN
2022-10-18 19:11:40

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทำบุญครบรอบ ๖ ปี วันสถาปนา #วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละชั้นปี จำนวน ๑๐ ทุน 

 
th