หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวด้านวิจัย > คณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Souphanouvong University, Lung Prabang, Lao PDR
คณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ Souphanouvong University, Lung Prabang, Lao PDR

CASSRU ADMIN
2019-11-20 08:08:17

อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง และอาจารย์พิพัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน SU Architecture Symposium 2019 at Faculty of Architecture, Souphanouvong University, Lung Prabang, Lao PDR ระหว่างวันที่ี 14-18 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 




 
th