หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ศิลปะที่คุณสร้างได้
ศิลปะที่คุณสร้างได้

CASSRU ADMIN
2023-03-20 10:57:37

     ครั้งแรกในเมืองไทยเกิดขึ้นแล้วที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับการใกล้ชิดศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก Jonone [Jonone..? Not John wick!!] ศิลปินชาวอเมริกันซึ่งได้มาพูดคุยเล่าประสบการณ์ และได้ลงมือวาดลวดลายสีสันบนพื้นบริเวณหน้าลานคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับนักศึกษา พร้อมเปิดนิทรรศการ ‘Color of Bangkok’ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 
th