หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565

CASSRU ADMIN
2023-04-20 10:29:41

19 เมษายน 2566 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565 ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

 
th