หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566

CASSRU ADMIN
2023-04-21 15:44:03

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

 
th