หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ

CASSRU ADMIN
2019-05-24 15:06:24

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.อนพัทย์ หนองคู เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวรถไฟหัวลำโพง" โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 
th