หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis 2023) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis 2023) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์

CASSRU ADMIN
2023-07-21 10:45:05

อาจารย์ ดร.สุริยันต์  จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis 2023) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2566

 
th