หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ผู้บริหารวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

CASSRU ADMIN
2021-05-22 18:16:01

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30  ผศ.ดร.สมบูรณ์  เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2564  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet 

 
th