หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนักวิจัยเอตทัคคะระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผู้บริหารวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนักวิจัยเอตทัคคะระดับชาติและระดับนานาชาติ

CASSRU ADMIN
2021-05-22 18:34:13

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผศ.อนพัทย์ หนองคู รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมประชุชี้แจงแนวทางนักวิจัยเอตทัคคะ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา


ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

 
th