หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
ผู้บริหารวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)

CASSRU ADMIN
2021-05-22 19:03:01

วันที่ 18 พ.ค. 64  อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประะกันคุณภาพ และนายปรุงศักดิ์ เชิดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (Online) โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม จัดโดยกองนโยบายและแผน


ภาพ : กองนโยบายและแผน

 
th