หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

CASSRU ADMIN
2023-05-22 10:51:43

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเภท : Innovation

     ในปัจจุบันภาครัฐ มีความต้องการพัฒนา นวัตกรรม พัฒนาการวิจัย และเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา ภาครัฐดำเนินการสำหรับพื้นที่ EEC จึงมีการจัดตั้งโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันความเชี่ยวชาญ ความพร้อมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC ที่รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     "FLOW" ที่เป็นความรู้สึกของ full engagement และทั้งสุขและสนุกในขณะที่กำลังทำอยู่ รวมทั้งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการ "ปฏิสัมพันธ์" สู่การออกแบบจัดวางฟังก์ชันภายในอาคารด้วยการเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีการวิจัยเป็นหัวใจหลักของโครงการให้นักวิจัยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างไม่ต้องกังวลสามารถโฟกัสในสิ่งที่กำลังทำอยู่ และให้มีความสอดคล้องกันกับการทำงานของนักวิจัยในแต่ละวัน


ผู้จัดทำ :  นางสาวนวรัตน์  แนมใส

 
th