หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์วิจัยนวัฒกรรมและเรียนรู้ดอกไม้กินได้
ศูนย์วิจัยนวัฒกรรมและเรียนรู้ดอกไม้กินได้

CASSRU ADMIN
2023-05-22 10:59:10

ศูนย์วิจัยนวัฒกรรมและเรียนรู้ดอกไม้กินได้

ประเภท : Innovation

     Innovation Rerearch Learning โดยโครงการจะจัดให้ทั้ง 3 อย่างนี้ มีความสัมพันธ์ที่เข้าถึงกันได้ง่าย เพื่อให้การวิจัยนวัตกรรมและการเรียนรู้มีการใช้งานที่ต่อเนื่องและครบวงจร และเพื่อก้าวสู่การเป็น WORLD WIDE


ผู้จัดทำ :  นางสาวนารีรัตน์ นาป่า

 
th