หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์นวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
ศูนย์นวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

CASSRU ADMIN
2023-05-22 11:14:54

ศูนย์นวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

ประเภท : Innovation

MIXED OF INNOVATION FOR LIFE
SOFT POWER
CLIMATE CHANGE
FOR ALL GENERATION
การรวมกันของนวัดกรรมเพื่อชีวิต (ซอฟต์พาวเวอร์ สภาพภูมิอากาศ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย)รวมไว้ด้วยกันเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม


ผู้จัดทำ :  นายพีรวัส อมรทิพย์วงศ์

 
th